Содержание

Уроок «Складання плану, усний переказ тексту за планом.»

Тварини і люди

Складання плану, усний переказ тексту за планом.

Складання і запис запитань до прочитаного тексту

Мета: закріпити вміння ділити текст на логічно заверше­ні частини; складати план готового тексту, компонувати зв’язну розповідь за поданим планом; розвивати вміння письмово оформляти запитання до прочитаного тексту; зв’язно висловлюватися; виховувати почуття любові до тварин.

Обладнання: малюнки із зображенням їжака, кошеняти, птахів; робочий зошит.

Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

1. Бесіда.

— Що називається текстом?

— Які типи текстів ви знаєте?

— Що можна дібрати до тексту?

— З яких частин складається текст?

— Що таке план тексту? З якою метою його складають?

— Навіщо ставлять запитання до тексту?

III. Повідомлення теми і завдань уроку.
Мотивація навчальної діяльності.

— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися складати план тексту та переказувати оповідання за складеним планом, складати за­ питання до прочитаного тексту.

IV. Основна частина уроку.
Колективна підготовча робота.

1. Читання вчителем уривку з оповідання О. Буценя «Хто дужче любить?».

Були якось Петько з Миколою в лісі. Суниць вони назбирали мало, зате двох їжаків зловили. Понесли хлопці їжаків додому. Минуло ще кілька днів. Знову зустрілися хлопчики і заспереча­лися, хто з них більше любить свого їжака. Петько хвалиться, що годує їжака молоком, всякого ганчір’я намостив йому в кутку, мало не голки йому чистить. А Миколка сумно мовчав. Йому нічо­го було розповідати. Він відніс їжака до лісу і випустив на волю.

2. Бесіда за змістом тексту.

— Куди ходили хлопці?

— Що вони там робили?

— Куди хлопці віднесли їжаків?

— Про що сперечалися друзі, коли зустрілися?

— Хто насправді більше любить їжака?

3. Складання плану (вчитель записує на дошці).

Орієнтовний план

1. Петько і Миколка в лісі.

2. Зустріч хлопчиків.

3. Розповідь Петька.

4. Мовчання Миколки.

4. Переказ тексту за планом (усно).

Фізкультхвилинка

Вітер віє нам в лице,

Захиталось деревце,

Вітерець все тихше, тихше,

Деревце все вище, вище.

Руки вгору, руки вниз,

Крок вперед, і повернись!

5. Робота в зошиті (завдання 1).

— Прочитайте. Чому не можна чіпати пташині гнізда?

Діти знайшли в саду гніздечко. У ньому сиділи молоді пташки. Вони ще не вміли літати. Діти забрали пташок, принесли до­дому і показали таткові.

— Чи добре було б вашій мамі, коли б хтось украв вас із хати?

— Ні, мама плакала б.

— А вам чи добре було б тоді?

— Ні, і ми плакали б і хотіли б додому.

— Таке саме горе буде матері-пташці й сим діткам.

Діти пожаліли пташок, віднесли в сад і посадили у гніздо.

(За Б. Грінченком)

6. Робота в парах (завдання 2).

— Складіть план прочитаного тексту. Запишіть.

— Перекажіть в парах за планом (усно).

V. Самостійна робота учнів.

Читання тексту в зошиті (завдання 3).

Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко й пустив його на дорогу.

Настав вечір. Зайшло сонце. Страшно стало кошеняткові. При­тулилось воно до куща та сидить — тремтить. Ніхто його не по­жаліє. Поверталася зі школи маленька Наталочка. Чує — нявчить кошеня. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня й понесла до­дому. Пригорнулось кошенятко до дівчинки. Замуркотіло. Радерадісіньке.

(За В. Сухомлинським)

Складання і запис запитань (завдання 4).

Слухання складених запитань і відповідей на них.

VI. Підсумок уроку.

— Як ви ставитеся до тварин?

— Чого вас навчили прочитані твори?

— Які навички та вміння ви удосконалювали сьогодні на уроці?

VII. Домашнє завдання.

Скласти 4-5 запитань на тему «Сад восени».

28. Методика складання плану до прочитаного тексту.

 • Екзамен
 • 1.      Предмет і завдання курсу «Методика викладання української мови в початкових класах».
 • 10. Типи уроків письма під час навчання грамоти, їх структура.
 • 11. Словникова робота на уроках навчання грамоти, словниково-логічні вправи.
 • 12. Самостійна робота на уроках читання і письма.
 • 13. Читання як предмет його завдання.
 • 14. Наукові основи методики читання в початкових класах.
 • 15. Завдання уроків класного читання.
 • 16.Види читання, їх завдання.
 • 17.
 • 18. Методи і прийоми вироблення навичок швидкого читання.
 • 19. Особливості читання оповідання.
 • 2.   Особливості і структура курсу методики мови.
 • 20. Особливості читання казки.
 • 21. Особливості читання байки.
 • 22. Особливості читання вірша.
 • 23. Особливості читання науково-пізнавальної статті.
 • 24.Типи і структура уроків класного читання.
 • 25. Урок узагальнення знань, його завдання і методика проведення.
 • 26. Уроки позакласного читання, їх структура та методика проведення.
 • 27. Методи і прийоми вироблення навичок виразного читання.
 • 28. Методика складання плану до прочитаного тексту.

 • 29. Методика проведення підготовчої бесіди до сприймання тексту.
 • 3. Зв’язок методики української мови з іншими науками.
 • 30. Методика роботи над переказуванням змісту прочитаного, види переказу.
 • 31. Сучасні методи, прийоми вивчення мови в початкових класах. Класифікація методів.
 • 32. Типи, структура і методика уроків мови. Сучасні вимоги до уроків мови.
 • 33. Наукові основи методики викладання фонетики, граматики і правопису.
 • 34.Види орфографічних вправ, їх значення у формуванні правописних навичок школярів.
 • 35. Самостійна робота учнів на уроках мови
 • 36. Основні типи орфографічних помилок учнів на різних етапах навчання. причини помилок.
 • 37.Формування граматичних понять
 • 38. Принципи українського правопису.

СКЛАДНИЙ ПЛАН ТЕКСТУ — УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ — Українська мова 6 клас — О.В. Заболотний — підручник

Підручник українська мова 6 клас — О.В. Заболотний


УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

Тема 6. СКЛАДНИЙ ПЛАН ТЕКСТУ

ПРИГАДАЙМО. 1. Що таке мікротема? 2. Як скласти простий план тексту? План може бути поостим і складним.

Складний план

У складному плані, на відміну від простого, деякі пункти мають ще й підпункти. Декілька мікротем можуть об’єднуватися в одному пункті плану, а потім конкретизуватися в підпунктах.

Форма запису

Складний план має здебільшого таку форму запису:

I.  Вступ.

II.  Основна частина.

1.

2.

3.

III.  Закінчення.

ПАМ’ЯТКА

Як скласти план тексту

1. Уважно прочитати текст.

2. Визначити тему й основну думку тексту.

3. Визначити мікротеми, стисло й чітко їх сформулювати. Це і є пункти плану.

4. Склавши план, перевірити, чи розкриває він зміст усього тексту, чи зв’язані пункти плану за змістом.

597  

І. Прочитайте вголос текст, правильно наголошуючи слова. Розкажіть, що таке плетіння, яку сировину для цього використовують та які вироби з неї виготовляють.

ПЛЕТІННЯ

Плетіння — кустарний* промисел з виготовлення господарсько-побутових і художніх виробів з різноманітної еластичної сировини. В Україні було відомо кілька технік плетіння, найбільш поширені з них — спіральна та хрестоподібна.

Як сировину для плетіння на Поліссі використовували лозу, кору певних дерев, насамперед молодої липи та берези, верболіз. Із тонкйх фанероподібних дощечок гнули куроби для сівби — сіяники. З вужчих і тонших смужок плели різноманітні кошики. Способом плетіння виконували стіни клунь, хлівів та кошар**, огорожі.

З лози та інших матеріалів плели рибальське знаряддя.

У другій половині XIX століття почали виготовляти дорожні корзини, легкі дачні меблі, дитячі колиски.

У лісостеповій зоні значне поширення мало плетіння із соломи. Для цього використовувалася житня чи пшенична солома, яку заготовляли під час наливання колосся, та солома стиглого вівса. Із неї плели брилі. Використовуючи розколоті лозини чи мотузки, виготовляли соломяні сіяники, плетінки для зберігання зерна й інших продуктів, одягу. Кошики та сумки плели ще з рогози.

У Карпатах і на Поліссі було поширене плетіння з вузьких смужок шкіри — кінської збруї та різних побутових речей.

Із пофарбованих бавовняних ниток виготовляли різнокольорові, вкриті орнаментом пояси.

Вироби українських майстрів визначалися чистотою й тонкістю роботи. Як витвори прикладного мистецтва, вони користуються широкою популярністю (В. Горленко, В. Боряк).

*Кустарний — вироблений вручну, індивідуально.

**Кошара — загорода або хлів для овець, кіз, вівчарня.

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Доведіть, що текст належить до наукового стилю.

2. Знайдіть зачин, основну частину й кінцівку тексту.

3. Визначте основну думку тексту, його тему й мікротеми.

4. Складіть складний план прочитаного. Порівняйте ваш план з тим, який подано нижче.

5. Усно перекажіть прочитане за планом.

Орієнтовний план

I.  Плетіння — один з видів кустарного промислу.

II. Сировина для плетіння та вироби з неї.

1. Вироби з лози та кори дерев.

2. Вироби із соломи та рогози.

3. Вироби зі смужок шкіри та бавовняних ниток.

III.  Популярність виробів українських майстрів.ПопередняЗмістНаступна
Відвідайте наш новий сайт — Матеріали для Нової української школи — планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити


Складний план тексту

План тексту – це послідовний і зв’язний перелік основних думок, які автор у ньому висловлює. Він необхідний школяреві для того, щоб зрозуміти, про що говорив автор, а також краще запам’ятати все те, що викладено в його творі.

Таким чином, систематизація текстового матеріалу є необхідністю, що дозволяє учневі не тільки поліпшити навички роботи з текстом, а й навчитися краще і швидше розуміти написане, що допоможе йому в майбутньому.

Основні вимоги до складного плану тексту

Щоб скласти грамотний складний план тексту, потрібно розуміти, яким критеріям має відповідати результат.

 • І перший з них – це структурованість, тобто план, як і сам текст, повинен мати початок і кінець і взагалі повністю відповідати за структурою ісходнику.
 • Другий важливий критерій стосується грамотної формулювання заголовків і підзаголовків, які повинні виражати закінчену думку. В хорошому складному плані вони не повторюються і не нашаровуються один на одного.
 • Третій критерій – це інформативність. Він означає, що, взявши в руки складений план, школяр не повинен відчувати труднощів при переказі по ньому тексту. При цьому він не повинен бути надто загальним – це сильно завадить при відтворенні.

І останній критерій – це послідовність, тобто всі пункти і підпункти розташовані у такому плані один за одним, послідовність розповіді і викладу думок не порушується.

Як скласти складний план: порядок роботи

Звертаючи увагу на приклад складного плану тексту, складений дійсно грамотно, можна побачити, що автор роботи спирався на абзаци і виділяв найяскравіші з використаних в цьому тексті образів. Це дійсно сильно полегшує виконання роботи.

Приступаючи до складання плану, потрібно прочитати текст цілком і виділити його головну думку. Після цього потрібно розділити весь текст на окремі смислові частини і придумати їм відповідні заголовки, які і стануть основними пунктами плану. Після цього кожна велика частина поділяється на більш дрібні по основним думкам, які висловлює автор. До цих частин придумуються назви, які стають підпунктами.

Такі підпункти повинні бути в кожному основному пункті плану та їх повинно бути не менше двох.

Після цього потрібно перевірити, наскільки вдало сформульовані пункти і підпункти – вони ні в якому разі не повинні бути просто цитатами з тексту або витягами з окремих пропозицій. Також потрібно перевірити, наскільки добре цей план відображає структуру тексту і його основну думку.

Приклад складного плану тексту

Як приклад можна розглянути план тексту про феодальної роздробленості Русі, який легко знайти в підручнику історії.

 • Феодальна роздробленість: причини явища.
 1. соціально-економічні передумови;
 2. політичні передумови.
 • Як розвивалася Русь в період феодальної роздробленості.
 1. руські князівства і специфіка їх розвитку;
 2. культура цього історичного періоду;
 3. боротьба з іноземними загарбниками.
 • Наслідки феодальної роздробленості.
 1. соціально-економічні наслідки;
 2. політичні наслідки.

За складеним таким чином планом школяр без праці може відтворити оці з підручника, так що отриманий навик можна і потрібно використовувати при підготовці до іспитів.

Що ми дізналися?

Складання складного плану – це корисна навичка. Він робиться за певною схемою і повинен відповідати чотирьом критеріям. За добре складеним складним планом школяр з легкістю може відтворити початковий текст.

Конспект по русскому языку «Составление плана текста»

Тема: Составление плана текста

I. Мотивация к учебной деятельности и постановка цели урока

— Ребята, вам в жизни очень часто приходится рассказывать о том, что вы видели, читали, что услышали от других? (Да, очень часто)

— Как нужно уметь строить свой рассказ? (Умело, понятно, красиво и правильно)

— Почему? (Иначе собеседники тебя не поймут. Человека, который умеет интересно рассказывать, внимательно слушают. Он интересен окружающим).

— На уроках литературного чтения, окружающего мира вы учитесь пересказывать текст устно. На уроке развития речи-письменно.

Сегодня мы с вами продолжим накапливать опыт изложения (выделить голосом) и построения своей письменной речи, напишем… изложение (дети называют вид работы) по рассказу Н. И.Сладкова, вспомним секреты писателей.

— Запишите в тетрадях число и название работы.

— А что такое «изложение»? (Устный или письменный пересказ текста.)

— Все ли секреты письменного изложения текста нам известны? (Да, нет, не знаем, надо проверить.)

— Итак, нам предстоит узнать, есть ли новый секрет пересказа? Какой? (вопрос фиксируется на доске) (Cлайд 2)

II. Повторение знаний о тексте. Развитие образов-представлений. Работа в группах

1. Развитие образов- представлений

— Предметом нашего разговора сегодня на уроке будет…

— Отгадайте загадку, о ком она?

Я устраиваюсь ловко:
У меня с собой кладовка. 
Где кладовка? За щекой! (Слайд 3)
Вот я хитренький какой! (Хомяк) (Слайд 4)

— Как вы догадались, что это хомяк? (По «кладовке» за щекой)

— А что вы знаете об этом животном? (Рассказы детей, краткий отчёт о проектах, которые учащиеся выполняли ранее на уроке окружающего мира) (Приложение 1) (Слайд 5)

 Предлагаю вам ещё несколько строк о хомяке. Прочитайте их и выполните задание в группе.

2. Работа в группах (учащиеся читают текст, отвечают на вопросы, моделируют признаки текста) (Слайд 6-7)

Задание в группах: Прочитайте отрывок, ответьте на вопросы, выводы зафиксируйте в модели. За основу составляющих модели возьмите выделенные слова вопросов:

Больше всего любят хомяки картофель, виноград и птичьи яйца. Охотно поедают насекомых, луковицы и клубни разных растений, семена, зерно, арбузы, дыни и тыквы. Добычу сразу на месте никогда не ест – несет в нору. А как несет? За щеками. А щеки у него – как мешки. И набивает их хомяк так, что порой даже в нору пролезть не может – раздувшиеся щеки мешают. В таких случаях хомяк давит передними лапками на щеки, выдавливает часть собранного, уносит в нору, а потом возвращается и подбирает оставленное.

Вопросы:

 1. Чем является этот отрывок? Докажите.

 2. Связаны ли предложения в данном отрывке? Если да, то каким образом?

 3. Порядок предложений строго определённый или нет?

 4. Какова тема этого текста? А основная мысль?

 5. Как бы вы озаглавили этот текст?

 6. К какому типу текстов вы отнесёте данный? (К текстам, в которых о чём-либо

3. Отчёт о проделанной работе в группе (Слайд 8)

— Чем является этот отрывок? (Текстом)

— Докажите. Что такое текст? (Текст – это несколько предложений, связанных по смыслу, текст можно озаглавить, в тексте есть тема и основная мысль.)

— Связаны ли предложения в данном отрывке? (Да)

— Каким образом? (По смыслу. Каждое следующее предложение строится на базе предыдущего, т.е. как бы цепляется за него.)

— Можно ли поменять данный порядок предложений? (Нет). Он строго определённый? (Да)

— Какова тема этого текста? (Чем питается хомяк.)

— А основная мысль? (Каким умным и хитрым способом хомяк доносит до норы себе еду с помощью щёк-«мешков».)

— Как бы вы озаглавили этот текст? («Щёки-мешки», «Ну и щёки!», «Как донести еду?» и т.д.)

— К какому типу текстов вы отнесёте данный? (К текстам, в которых о чём-либо рассказывается, повествуется, говорится, что произошло.)

4. Анализ модели «Текст. Признаки текста». Преобразование модели (Приложение 2) (Слайд 9)

III. Наблюдение над особенностями текста-повествования

— О чём же вы узнали из текста? (Как уносит хомяк еду к себе в норку, чем питается)

— Хотите узнать ещё про этого забавного зверька? (Слайд 10)

— Послушайте, какой рассказ о догадливом, находчивом, удивительно умном хомяке написал Н. Сладков, уже известный нам автор, умело наблюдающий за проделками и проказами животных в природе.

 1. Чтение текста учителем 

 2. Анализ услышанного

— Какие чувства вызвал у вас этот текс? (Ещё больше удивились и узнали о догадках животного.)

— Какова тема и основная мысль этого текста? (Тема совпадает с предыдущей, основная мысль- какой способ придумает хомяк, чтобы донести находку до жилища, до своей норки.)

— В этом тексте отсутствует последнее предложение. Может быть, вы догадаетесь, что сделал зверёк? (Учащиеся предлагают свои варианты концовки текста.)

— Откройте учебник на стр. 19 и рассмотрите иллюстрацию. Как же поступил хомяк? (Мордочкой стал подталкивать яйцо.)

— Послушайте, как закончил рассказ автор: «Уперся в яйцо лбом и покатил к себе в нору».

— У кого совпала своя концовка текста с авторской?

— Какое качество проявил хомячок? (Догадливость, выдумку, смекалку, находчивость, сообразительность и решительность.)

— Решение хомячка необычное, оно приятно удивляет, восхищает, приводит в восторг.

— Выразите своё отношение к хомячку: удивление, восхищение. Закончите эти предложения, выражающие удивление, восхищение (предложения даны в учебнике: Вот так…! Вот какой…! Ну и…!)

(Вот так хомяк! Вот какой догадливый! Ну и хомяк!)

— Какой приём использует Н. Сладков в своём рассказе? (Олицетворение)

— Да, олицетворяя животных, автор пробуждает у нас наблюдательность и интерес к природе. И, вместе с тем, сблизив поведение животных с человеческим, помогает раскрыть человека и понять себя: а как бы мы поступили в этом случае?

3. Подбор заголовка к тексту

— У рассказа нет названия. Придумайте его. Можно использовать составленные восклицательные предложения. (Слайд 11)

— Запишите понравившийся заголовок. Помните об опасностях письма.

IV. Усвоение новых знаний. Составление плана текста. Введение нового понятия «план текста». Составление алгоритма. Работа в парах

1. Введение нового понятия

— Подготовимся к тому, чтобы хорошо пересказать этот забавный рассказ другим.

— Просмотрите текст самостоятельно и понаблюдайте за тем, как он построен. (Он состоит из 4 частей)

— Как эти 4 части выделены? (Красной строкой)

— О чём рассказывается в каждой? (В первой-о том, что хомяк нашёл птичье гнездо; во второй-описание находки; в третьей-как быть с находкой, как поступить, действия зверька, в четвёртой-о догадке хомячка)

— Найдите у автора слова, которыми можно назвать то главное, о чём говорится в частях. Если вы запишите зти слова в столбик под номерами, у вас получится план текста.

— Запишите эти главные слова, пункты плана, к себе в тетрадь.

План

 1. Птичье гнездо. 

 2. Вот так находка! 

 3. Как быть?

 4. Догадался! (Слайд12)

(Учащиеся читают текст по частям, находят главные слова. В результате этой работы появляется запись плана на доске и в тетрадях)

— Итак, что же такое план и как он может быть полезен при пересказе, при создании своего рассказа? (План-названия частей текста, расположенные по порядку. Он помогает излагать мысли по порядку, последовательно.)

— Для чего он нужен? (Чтобы не забыть, о чём по порядку нужно рассказывать.)

2. Проверка вывода по образцу

3. Закрепление найденного способа действия. Составление алгоритма. Работа в парах

— Расскажите, что мы делали, чтобы составить план текста, проговорив «шаги» действий в парах.

(Алгоритм: (Слайд 13)

 1. Выделили части и определили, о чём в них говорится.

 2. Назвали каждую часть по её теме или главной мысли и записали названия.)

4. Чтение алгоритма составления плана по учебнику

— Какой же новый секрет письменного изложения текста узнали? (Составление плана при пересказе.)

V. Физкультминутка (Слайд 14)

Хомка, хомка, хомячок – 
Пятнистый бочок. (Руки на поясе, выполнять повороты вправо-влево)
Хомка раненько встает, (Потягиваясь, поднять руки вверх) 
Щечки моет, шейку трет. (Правая рука вверх, левая вниз, выполнять пружинящие движения назад, меняя руки) 
Подметает Хомка хатку (Выполнять движения в соответствии с текстом) 
И выходит на зарядку. (Маршировать
Раз-два-три-четыре-пять, (Руки в стороны, ритмично сгибать руки в локтях
Хочет Хомка сильным стать! (Кисти рук прижать к плечам, напрягая мышцы)

VI. Повторение изученного. Подготовка к записи текста по плану. Объяснение орфограмм(Слайд15)

— Продолжим наблюдение за тем, как построен текст.

— Прочитайте первую часть. Как автор уходит от повторения слова хомяк? (Хомяк – он)

— Найдите восклицательное предложение. (Вот так находка!)

— От чьего имени писатель использует это первое восклицательное предложение во второй части? (От имени хомячка)

— Прочитайте побудительное восклицательное предложение. (Тащи и пируй!)

— К кому автор его обращает? (Тоже к зверьку)

— Почему следующее предложение начинается со слов: “Только вот…”. На что они указывают? (На препятствие, что что-то не получается, на невыполнимость и трудность действия.)

— Зачем повторяются глаголы в третьей части? Это ошибка? (Нет, чтобы передать тяжёлую для хомячка работу.)

— Какие знаки препинания поставите в этом предложении?

— Найдите вопросительное предложение. От чьего имени задан вопрос? (От имени хомячка)

— Прочитайте четвёртую часть. Почему первое предложение в этой части восклицательное? (Выражает чувства хомяка: радость, счастье, нашёл выход.)

— Перечитайте текст, находя и объясняя орфограммы

— Какие орфограммы встретились? (Учащиеся называют слова с орфограммами, устно проверяют их.)

— Представь, будто ты наблюдал(а) за хомяком, видел(а) всё, о чём рассказал писатель, а теперь пересказываешь эту историю другим. Запиши её. Составленный план тебе поможет. В конце рассказа можешь выразить своё отношение к зверьку.

VI. Самостоятельная работа учащихся (Приложение 3) (Слайд16)

VII. Контроль и самопроверка

— Не забудьте проверить свои работы!

VIII. Домашнее задание (Слайд17)

— Поищите в книгах (акцент на выставку книг о животных) рассказы о проделках животных и прочитайте. Один из них перескажите кому-нибудь из близких. Можете составить план текста и записать его.

IХ. Рефлексия и итог урока (Слайд18)

— Подведём итоги. Какую задачу решали на уроке развития речи? (Решали, есть ли новый секрет хорошего пересказа текста.)

— Открыли этот секрет? (Да)

— Какой? (Умение составлять план текста)

— Когда нам это пригодится? (При хорошем пересказе и рассказе)

— Оцените себя, на каком уровне вы находитесь, выполняя действия при составлении плана:

— Какие же новые действия теперь будете выполнять при работе над текстом? Для чего?

— Что было трудным на уроке? Почему? А интересным?

— Ребята, вы сегодня хорошо работали. Я благодарю вас за активную работу. Молодцы! Урок закончен.

Задание в группах: Прочитайте отрывок, ответьте на вопросы, выводы зафиксируйте в модели. За основу составляющих модели возьмите выделенные слова вопросов:

Больше всего любят хомяки картофель, виноград и птичьи яйца. Охотно поедают насекомых, луковицы и клубни разных растений, семена, зерно, арбузы, дыни и тыквы. Добычу сразу на месте никогда не ест – несет в нору. А как несет? За щеками. А щеки у него – как мешки. И набивает их хомяк так, что порой даже в нору пролезть не может – раздувшиеся щеки мешают. В таких случаях хомяк давит передними лапками на щеки, выдавливает часть собранного, уносит в нору, а потом возвращается и подбирает оставленное.

Вопросы:

 1. Чем является этот отрывок? Докажите.

 2. Связаны ли предложения в данном отрывке? Если да, то каким образом?

 3. Порядок предложений строго определённый или нет?

 4. Какова тема этого текста? А основная мысль?

 5. Как бы вы озаглавили этот текст?

К какому типу текстов вы отнесёте данный?

Задание в группах: Прочитайте отрывок, ответьте на вопросы, выводы зафиксируйте в модели. За основу составляющих модели возьмите выделенные слова вопросов:

Больше всего любят хомяки картофель, виноград и птичьи яйца. Охотно поедают насекомых, луковицы и клубни разных растений, семена, зерно, арбузы, дыни и тыквы. Добычу сразу на месте никогда не ест – несет в нору. А как несет? За щеками. А щеки у него – как мешки. И набивает их хомяк так, что порой даже в нору пролезть не может – раздувшиеся щеки мешают. В таких случаях хомяк давит передними лапками на щеки, выдавливает часть собранного, уносит в нору, а потом возвращается и подбирает оставленное.

Вопросы:

 1. Чем является этот отрывок? Докажите.

 2. Связаны ли предложения в данном отрывке? Если да, то каким образом?

 3. Порядок предложений строго определённый или нет?

 4. Какова тема этого текста? А основная мысль?

 5. Как бы вы озаглавили этот текст?

К какому типу текстов вы отнесёте данный?

Задание в группах: Прочитайте отрывок, ответьте на вопросы, выводы зафиксируйте в модели. За основу составляющих модели возьмите выделенные слова вопросов:

Больше всего любят хомяки картофель, виноград и птичьи яйца. Охотно поедают насекомых, луковицы и клубни разных растений, семена, зерно, арбузы, дыни и тыквы. Добычу сразу на месте никогда не ест – несет в нору. А как несет? За щеками. А щеки у него – как мешки. И набивает их хомяк так, что порой даже в нору пролезть не может – раздувшиеся щеки мешают. В таких случаях хомяк давит передними лапками на щеки, выдавливает часть собранного, уносит в нору, а потом возвращается и подбирает оставленное.

Вопросы:

 1. Чем является этот отрывок? Докажите.

 2. Связаны ли предложения в данном отрывке? Если да, то каким образом?

 3. Порядок предложений строго определённый или нет?

 4. Какова тема этого текста? А основная мысль?

 5. Как бы вы озаглавили этот текст?

К какому типу текстов вы отнесёте данный?

Задание в группах: Прочитайте отрывок, ответьте на вопросы, выводы зафиксируйте в модели. За основу составляющих модели возьмите выделенные слова вопросов:

Больше всего любят хомяки картофель, виноград и птичьи яйца. Охотно поедают насекомых, луковицы и клубни разных растений, семена, зерно, арбузы, дыни и тыквы. Добычу сразу на месте никогда не ест – несет в нору. А как несет? За щеками. А щеки у него – как мешки. И набивает их хомяк так, что порой даже в нору пролезть не может – раздувшиеся щеки мешают. В таких случаях хомяк давит передними лапками на щеки, выдавливает часть собранного, уносит в нору, а потом возвращается и подбирает оставленное.

Вопросы:

 1. Чем является этот отрывок? Докажите.

 2. Связаны ли предложения в данном отрывке? Если да, то каким образом?

 3. Порядок предложений строго определённый или нет?

 4. Какова тема этого текста? А основная мысль?

 5. Как бы вы озаглавили этот текст?

К какому типу текстов вы отнесёте данный?

Конспект уроку з української мови «План тексту» 3 клас

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

«УСПЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3 ЛУТУГИНСКОГО РАЙОНА»

Конспект уроку з української мови

«План тексту»

Разработала

учитель начальних классов

Погорелова Оксана Сергеевна

2019

УКРАЇНСЬКА МОВА

3 КЛАС

УРОК №53

ТЕМА. План тексту

Мета: формувати уявлення учнів про план тексту; виробляти вміння ділити текст на частини за запропонованим планом, пояснювати зв’язок між абзацами та планом тексту; розвивати зв’язне мовлення школярів; виховувати старанність під час оформлення письмових робіт.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, зошит.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Ось дзвінок сигнал подав —

До роботи час настав.

Ось і ми часу не гаймо,

А урок свій починаймо.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1.Перевірка домашнього завдання (вправа 367,с.77.)

Індивідуальне опитування

— Що таке текст-розповідь?

— Що таке текст-опис?

— Що таке текст-міркування?

2. Групова робота «Кращі знавці мови»

— За ознаками визначте, як і це тексти:

Настала холодна зима. Сірі хмари пливуть над землею. Сиплеться на землю пухкий сніг. Різкий вітер жене його по замерзлій землі.

Назва місяця січень бере свій початок у праслов’янській мові, коли наші предки мали справу з випробуванням (просічуванням, висічуванням лісів). Січення (просіка, вирубка) проводилася найбільше в ту пору, що припадає приблизно на місяць січень. Імовірно, що слово січень пов’язане з поняттям сильний (сікучий) мороз. Підтвердженням цього є прислів’я: «Січень січе, лютий студить, і лиш березень голубить».

30 вересня о 10. 00 в актовій залі відбудеться «Свято осені». Запрошуються учні третіх класів, батьки, вчителі.

Учні 3-В класу

3. Каліграфічна хвилинка

ЧчЧчЧч Ча Чв Че Чі ча че яч чк оч

III. Повідомлення теми та мети уроку.

Сьогодні на уроці ми навчимося складати план тексту та ділити текст на частини за поданим планом.

IV. Сприйняття й усвідомлення нового матеріалу.

 1.Робота за підручником

Вправа 368 с.77

Прочитайте текст. Визначте його тему.

— Який тип тексту?

— Прочитайте план до тексту, поданий на с. 77 підручника.

— Усно поділіть текст на частини за планом.

— Про що йдеться в кожній частині тексту?

2. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 77)

— Що називається планом тексту?

— Для чого потрібно складати план до тексту?

— Якими за метою висловлювання можуть бути речення в плані?

3. Списування плану тексту

Учні списують план тексту.

Перевірка виконаної роботи.

4. Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань.

1. Робота за вправою 369(с. 78)

Учні читають та відгадують загадку.

— Про кого ви дізналися з тексту?

— Якою була синичка?

— За поданим планом та власним спостереженням розкажи про цю пташку.

— Запишіть відповідь на останнє запитання.(Яку користь приносить людям?)

2.Працюємо в парі. Вправа 370(с.78)

Прочитайте текст.

Перекажіть сусідові, про що розповідається в тексті.

Складіть план тексту.

Запишіть план тексту.

3.Складання тексту за поданим малюнком.

— Розглянь малюнок

— Усно склади текст на тему «Бібліотека майбутнього»

— Визнач тип тексту

VI. Підсумок уроку

— Що допоможе нам послідовно переказати текст?

— Як скласти план до тексту?.

— Прочитайте прислів’я.

• Зробив діло — гуляй сміло.

• Добрий початок — половина роботи.

• Хто багато робить, той багато вміє.

— Розташуйте прислів’я в такому порядку, що передає план проведення нашого уроку.

VII. Рефлексія

VIII. Домашнє завдання

Вправа 371 с.79.Скласти й записати план тексту,списати частину тексту вправи 371, яка розкриває зміст другого пункту плану.

Текстоведение. Сложный план текста

Администрация Новоазовской общеобразовательной школы I-III ст. №2

Конспект урока по русскому языку

в 5 классе

на тему: «План текста простой и развернутый»

Составитель: Цебенко Татьяна Валентиновна,

учитель русского языка и литературы

Новоазовск 2016 год

Тема: « План текста простой и развернутый »

Цель: Познакомить учащихся с понятием развернутый план текста, видами планов текста, обобщить знания о признаках текста, его составных частях, типах текстов.

Задачи:

Образовательная:

-учить анализировать выбор языковых средств, в зависимости от основной цели автора;

-научить детей составлять развернутый и простой план текста.

Развивающая:

-формировать умения составлять собственные тексты разных типов;

-формировать умение логично выражать свои мысли.

Воспитательная:

-развивать орфографическую зоркость при объяснение изученных орфограмм;

-воспитывать активность, уважение друг к другу, дисциплину, самостоятельность.

Ресурсы и оборудование: учебник Ладыженская 5 класс, карточки с заданием, тексты разных типов.

Этапы урока, время.

Деятельность учителя.

Деятельность учащихся.

УУД.

Методы, средства и приёмы.

Организационный

(2 минуты)

-Добрый день ребята! Садитесь, пожалуйста. Проверьте, всё ли у вас лежит на партах.

Приветствуют учителя, садятся на свои места. Готовятся к уроку.

Личностные УУД: Самооценка готовности к уроку.

Метапредметные УУД: Учебно-познавательный интерес, организация рабочего места.

Актуализация знаний

(5-7 минут)

-Открываем тетради, записываем сегодняшнее число и классная работа.

-Давайте с вами проведем орфографическую минутку. На доске написано стихотворение, вам нужно прочитать его и выписать слова с буквосочетаниями чк/чн.

-Заканчиваем, давайте проверим какие слова вы выписали.

-Теперь, давайте сделаем звуко-буквенный разбор слова ёлочки. Кто хочет разобрать это слово на доске?

( вызываю одного из учеников к доске) — Все остальные выполняют в тетрадях.

-Давайте проверим.

-Молодцы

Дети прописывают число и классная работа в тетрадях.

Под деревцем грибочки растут в лесу на кочке.
Колючие ёлочки берегут иголочки.
Поёт сверчок, скрипит смычок.
А ларчик просто открывался, если на ключ не запирался…
Кочни капустки зелены и хрустки…
Сварщик свечку поджигал, от усталости ворчал…

-Дети совместно с учителем проверяют задание.

Регулятивные УУД:

Умение воспринимать речь учителя;

Коммуникативные УУД:

Умение участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания.

Словесный метод;

Вопросно-ответная форма работы.

Самоопределение к деятельности

(5-7 минут)

Теперь, у нас с вами будет работа в парах. Я раздам вам карточки с текстом, вам нужно прочитать его и соединить линиями названия частей текста с его частями, а затем восстановить последовательность событий.

-Но прежде, чем мы с вами приступим выполнять эту работу, давайте вспомним правила работы в парах.

-Приступаем к работе.

-Как вы распределили порядок?

-Правильно!

-Составьте и запишите к данному тексту план.

-Давайте проверим какой план вы составили.

-Ребята , кто мне может сказать ,что такое текст?

-Верно. С какой целью он может быть составлен?

— О каких типах текста идёт речь?, смотрим на доску.

1. Повествуется (рассказывается) о чем-либо, излагается материал во временной последовательности.

2. Для этого типа текста характерно большое количество прилагательных и причастий.

3. Имеет определенную структуру: 1) Тезис (утверждение!) ; 2) Доказательства этого утверждения; 3)Вывод.

-Из каких основных частей состоит текст?

-Правильно!

-Как вы думаете, о чем сегодня у нас с вами пойдет речь на уроке?

-Нужно прислушиваться друг к другу. Работать нужно без ошибок. Уважать чужие ошибки и правильно поправлять их.

-Текст-это несколько предложений, связанных друг с другом по смыслу.

— Повествование.

— Описание.

-Рассуждение.

Вступление, основная часть, заключение.

-О типах текста и планах текста.

Коммуникативные УУД:

Умение участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания; Умение осуществлять продуктивное взаимодействия с одноклассниками; Формулировать понятное для одноклассников высказывание и обосновывать свое мнение;

Умение работать в парах.

Регулятивные УУД:

Умение воспринимать речь учителя.

Объяснение, беседа, чтение молча, наглядность.

Работа по теме урока

(5-10 минут)

Ребята, работаем по карточке. Прочитайте этот текст про себя.

-С какой целью создан этот текст?

-Какова основная мысль текста?

-К какому типу вы его отнесете?

-Теперь, нам нужно составить развернутый план текста. Как вы понимаете, что значит развернутый план текста?

-Ребята ,если простой план мы составляли по пунктам 1,2,3 и т.д, то развернутый план или еще его называют сложным планом нужно составлять по такой схеме:

( показываю карточку, где расписано как нужно составлять развернутый план)

-Давайте сейчас вместе попробуем составить развернутый план текста.

(коллективная работа). Для начала прочитаем этот текст.

-Теперь будем работать по плану, который у нас с вами на карточке.

(составляем совместно развернутый план текста)

Дети читают текст.

Дети высказывают свои мысли.

Дети выполняют задание.

Работа с раздаточным материалом

Текст «Капля в море» по

Г. Цыферову

Вступление:

Мы как-то раз поймали в море черепаху. Она была большой-пребольшой. Не черепаха, а настоящий домик на косолапых ножках.

Основная часть:

Посадили мы эту черепаху на палубу. А она вдруг расплакалась. Утром плачет, вечером плачет и в обед тоже кап-кап… Укатилось солнышко в море – черепаха плачет. Ей солнышко жалко. Погасли звезды – снова плачет. Жалко ей звездочек.
Нам тоже стало жалко черепаху. Мы отпустили её в синее море.

Заключение:

Потом узнали: обманула она нас… Ничего ей не жалко было. Плачут черепахи потому, что живут в море. Вода в море соленая. Лишнюю соль из воды черепахи и выплакивают.

Развёрнутый план – это план, в котором каждый пункт разбивается на подпункты.

Развернутый план текста «Капля в море»:

I Вступление. Случай на море

  1. Домик на ножках.

II Основная часть. Черепашьи слёзы

2.1. Утром – плачет.

2.2. Закатилось солнышко – плачет.

2.3. Погасли звёзды – плачет.

III Заключение. Настоящая причина слёз черепахи

3.1. Черепаха выплакивает лишнюю соль из организма.

Личностные УУД:

Формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;

Развитие внимания, самостоятельности.

Уметь проводить самооценку успешности учебной деятельности;

Развитие навыков сотрудничества со сверстниками при работе в парах.

Коммуникативные УУД:

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли.

Беседа, обсуждения, составление плана текстов, объяснение, работа с книгой.

Физкультминутка

( 2-3 минуты)

Встаем со своих мест и повторяем за мной (показываю упражнения).

Регулятивные УУД:

Умение воспринимать речь учителя.

Закрепление изученного материала

(5 минут)

Работа с раздаточным материалом.

Текст повествование

Текст описание

Текст рассуждение

Ученики работают в группах. Составляют сложный план к текстам.

Кто сажает лес?

        За рекой росли одни елки. Но потом среди елок появились  дубки. Еще совсем маленькие, всего три листочка торчат из земли.

        А дубы отсюда далеко растут. Но не могли же с ветром желуди прилететь? Очень они тяжелые. Значит, кто-то их здесь сажает.

        А кто?

        Долго не мог угадать.

        Однажды осенью шел я с охоты, смотрю – мимо меня низко-низко пролетела сойка.

        Я спрятался за дерево и стал за ней подглядывать. Сойка что-то спрятала под трухлявый пень и осмотрелась: не увидал ли кто?  И потом полетела к реке.

        Я подошел к пню, а между корнями в ямке лежит два желудя: сойка спрятала их на зиму.

        Так вот откуда молодые дубки появились среди елок! Сойка спрячет желудь, а потом забудет, где спрятала, он и прорастает.

Текст.

        Кругом нас были поля, глушь серединной, исконной России. Было предвечернее время июньского дня. Старая большая дорога, заросшая кудрявой муравой, изрезанная заглохшими колеями, следами давней жизни наших отцов и дедов, уходила перед нами в бесконечную русскую даль. Солнце склонялось на запад, стало заходить в красивые легкие облака, смягчая синь за дальними извалами полей и бросая к закату, где небо уже золотилось, великие светлые столпы.

Текст

Ты помнишь сказку о буре с солнцем? Ехал в степи всадник. Буря с солнцем поспорили: кто сильнее и сможет с него шапку снять? Буря рвала, трепала, с коня сбила. Но не одолела. Натянул всадник шапку на самые уши, клещами рви – не сорвешь. А солнце к пригрело, так всадник сначала сбил шапку на затылок, а там и вовсе снял да еще и песню затянул про доброе солнышко.

        Поверишь ли, я эту сказочку на десять ладов слыхал на разных языках да в разных землях. Все знают, что сила в уме да в добре, в насилии же – слабость, да смерть – разорение. Однако же клонит к насилию. Легче насильничать: ломать – не строить. Если б мудрости со слов учились, давно бы все мудрые были.

Личностные УУД:

Умение выполнять в срок задание.

Обсуждение, беседа, чтение молча

Рефлексия

(5 минут)

Работа с упражнениями учебника (определение типов текстов).

Личностные УУД:

Осознание учащимися практической и личностной значимости результатов каждого этапа урока.

Обсуждение

Подведение итогов урока

(3 минуты)

-Что такое текст?

-С какой целью он может быть создан?

-С какими типами мы познакомились?

-Сегодня хорошо работали на уроке…

Дети отвечают на вопросы учителя. Совместно подводят итоги урока.

Познавательные УУД:

Умение находить главное в изучаемом; умение кратко оформлять высказывание.

Регулятивные УУД:

Умение воспринимать речь учителя.

Беседа (совместное подведение итогов).

Памятка «Как составить простой план текста»

План текста – это последовательное отображение его ключевых частей в кратких, но четких формулировках, которые полностью соответствуют основной теме и содержанию текста. Для того, чтобы составить качественный план, необходимо опираться на основные правила.
Как составить план:

1. Прочитай произведение.

2. Определи идею, то есть главную мысль.

3. Сформулируй идею в нескольких предложениях.

4. Вырази идею в одном предложении.

5. Раздели произведение на части.

6. Озаглавь каждую часть.

7. Прочитай названия частей и проверь, насколько точно они передают содержание текста; не пропустил ли ты какого-нибудь эпизода.

Виды плана

• Вопросный

• Назывной

• Тезисный

• План – опорная схема

• Комбинированный

Как правильно составить каждый из них?

Попробуем сделать это на примере рассказа «Капля в море».

Мы как-то раз поймали в море черепаху. Она была большой-пребольшой. Не черепаха, а настоящий домик на косолапых ножках.

Посадили мы эту черепаху на палубу. А она вдруг расплакалась. Утром плачет, вечером плачет и в обед тоже кап-кап… Укатилось солнышко в море – черепаха плачет. Ей солнышко жалко. Погасли звезды – снова плачет. Жалко ей звездочек.

Нам тоже стало жалко черепаху. Мы отпустили её в синее море. Потом узнали: обманула она нас… Ничего ей не жалко было. Плачут черепахи потому, что живут в море. Вода в море соленая. Лишнюю соль из воды черепахи и выплакивают. ( По Г.Цыферову).

Вопросный план

План записывают в форме вопросов к тексту. Каждый вопрос – к какой – либо одной смысловой части текста. Вопросы должны быть заданы так, чтобы ответы на них помогали восстановить содержание всего текста.

При составлении вопросного плана лучше использовать вопросительные слова («как», «сколько», «когда», «почему» и т.д.), а не словосочетания с частицей «ли» («есть ли», «нашел ли», и т.п.).

Например:

— Кого поймали в море?

— О чем плакала пойманная черепаха ?

— Почему черепаха плакала на самом деле ?

Тезисный план

План записывают в виде тезисов*.

*Тезис – кратко сформулированная идея абзаца или части текста.

Каждый тезис соответствует какой-либо одной смысловой части текста. В таком плане много глаголов.

Например :

— В море поймали черепаху.

— Пойманная черепаха все время плачет.

— Черепаха выплакивает лишнюю соль из организма.

Назывной план

План записывают в виде тезисов, в которых не используют глаголы.

В назывном плане много существительных и прилагательных.

Например :

— Пойманная черепаха.

— Черепашьи слезы.

— Настоящая причина слёз черепахи.

План – опорная схема

Этот план состоит из «опор», то есть слов и словосочетаний, предложений, несущих наибольшую смысловую нагрузку. По «опорам» легко восстановить текст.

Выбор «опор» зависит от особенностей твоей памяти, целей и задач, которые ты ставишь. Опорную схему каждый человек составляет так, чтобы ему было удобно ею воспользоваться.

Например :

-Черепаха

— Слёзы.

— Соль из воды.

Комбинированный
Такой план может сочетать в себе разные виды планов.

Например :

— Кого поймали в море ?

-Пойманная черепаха все время плачет.

— Настоящая причина слёз черепахи.

Как составлять сложный план •

1) Внимательно прочитайте изучаемый материал

2) Разделите его на основные смысловые части и озаглавьте их (пункты плана).

3) Разделите на смысловые части содержание каждого пункта и озаглавьте (подпункты плана).

4) Проверьте, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, полностью ли отражено в них основное содержание изучаемого материала.

Развёрнутый план – это план, в котором каждый пункт разбивается на подпункты.

Развернутый план текста «Капля в море»:

I Вступление. Случай на море

  1. Домик на ножках.

II Основная часть. Черепашьи слёзы

2.1. Утром – плачет.

2.2. Закатилось солнышко – плачет.

2.3. Погасли звёзды – плачет.

III Заключение. Настоящая причина слёз черепахи

3.1. Черепаха выплакивает лишнюю соль из организма.

Текст.

Кто сажает лес?

За рекой росли одни елки. Но потом среди елок появились дубки. Еще совсем маленькие, всего три листочка торчат из земли.

А дубы отсюда далеко растут. Но не могли же с ветром желуди прилететь? Очень они тяжелые. Значит, кто-то их здесь сажает.

А кто?

Долго не мог угадать.

Однажды осенью шел я с охоты, смотрю – мимо меня низко-низко пролетела сойка.

Я спрятался за дерево и стал за ней подглядывать. Сойка что-то спрятала под трухлявый пень и осмотрелась: не увидал ли кто? И потом полетела к реке.

Я подошел к пню, а между корнями в ямке лежит два желудя: сойка спрятала их на зиму.

Так вот откуда молодые дубки появились среди елок! Сойка спрячет желудь, а потом забудет, где спрятала, он и прорастает.

Текст.

Кругом нас были поля, глушь серединной, исконной России. Было предвечернее время июньского дня. Старая большая дорога, заросшая кудрявой муравой, изрезанная заглохшими колеями, следами давней жизни наших отцов и дедов, уходила перед нами в бесконечную русскую даль. Солнце склонялось на запад, стало заходить в красивые легкие облака, смягчая синь за дальними извалами полей и бросая к закату, где небо уже золотилось, великие светлые столпы.

Текст

Ты помнишь сказку о буре с солнцем? Ехал в степи всадник. Буря с солнцем поспорили: кто сильнее и сможет с него шапку снять? Буря рвала, трепала, с коня сбила. Но не одолела. Натянул всадник шапку на самые уши, клещами рви – не сорвешь. А солнце к пригрело, так всадник сначала сбил шапку на затылок, а там и вовсе снял да еще и песню затянул про доброе солнышко.

Поверишь ли, я эту сказочку на десять ладов слыхал на разных языках да в разных землях. Все знают, что сила в уме да в добре, в насилии же – слабость, да смерть – разорение. Однако же клонит к насилию. Легче насильничать: ломать – не строить. Если б мудрости со слов учились, давно бы все мудрые были.

Краткосрочный план

для 10 класса

Задача 2

Затем СС смотрят название урока и попытаются ответить на вопрос:

Как вы думаете, о чем этот текст?

Словарный запас:

Выслушав некоторые идеи, все учащиеся смогут повторять новые слова вслед за учителем, некоторые из них составят 3 предложения, используя новые слова, и большинство из них смогут произносить определение новых слов на английском языке.

Этап предварительного прослушивания:

Прежде чем слушать учеников, угадывайте слова / части речи в промежутках. Они прослушивают запись дважды.

После слушания обратная связь учителя важна.

Ответы:

 1. Земля
 2. Океаны
 3. Облако
 4. Грозы
 5. Плутон
 6. Солнечная система
 7. Кольца
 8. Луны
 9. Вращается
 10. Поверхность
 11. Атмосфера
 12. Поддерживать
 13. Шаттл

Мероприятие 3

Прослушивание

Затем все учащиеся смогут посмотреть видео: «Хьюстон, у нас тут возникла проблема!»

Дескрипторы:

объясните значение новых слов из видео

-примените новые слова во время объяснения видео

Критерии оценки:

, чтобы дать правильное объяснение по теме

-бегло говоря

Peer Check — Документы о группе / паре переключателей.Проверяйте и обсуждайте ответы / типичные ошибки всем классом.

(Г)

Мероприятие 4

Говоря

После оценки учащихся с помощью наклеек учитель делит класс на 2 группы, и SS выполнит два задания в зависимости от темы урока.

У учащихся есть 10 минут на подготовку устных ответов.

A: Представьте, что вы были одним из ученых в Хьюстоне. Расскажите о событии со своей точки зрения. Подумайте: суеверие, проблема, история успеха.

B: Imajin, вы — космонавт, путешествующий в космосе.Опишите, что на вас надето, что вы видите вокруг и какова цель вашей космической миссии. Расскажи классу.

Дескрипторы:

использовать тематический словарь для основных моментов, конкретной информации

Обоснуйте ответы, предоставив четкие и веские аргументы

Критерии оценки:

-использовать новые слова из текста при ответах по заданию

-давать ясные и сильные аргументы

— правильно выполнять 80% задания на аудирование

.

Как преобразовать звук в текст

Для точного преобразования звука в текст вам понадобится лишь несколько инструментов. Вам понадобится текстовый процессор, какой-нибудь аудиоплеер и несколько бесплатных часов. Конечно, если вы хотите сделать это точно и быстро, лучше сотрудничать с профессиональным сервисом, таким как Rev. Мы призываем всех попытаться транскрибировать аудио в текст хотя бы один раз. Итак, если вы хотите преобразовать аудиофайл в текст, вот все, что вам нужно знать.

Как преобразовать аудиофайлы в текст

Прежде чем мы дадим вам пошаговое руководство, мы хотим упомянуть, что терпение также является огромной частью преобразования аудио в текст. Если сначала процесс идет медленно, не волнуйтесь. Вы поправитесь с практикой.

1. Настройка

Процесс преобразования звука или речи в текст несложен, но вы можете сделать его гораздо менее эффективным, если не настроены на успех. Во-первых, дайте себе легкий доступ как к текстовому процессору, так и к аудиофайлу.Вам придется часто перематывать назад, и вы не хотите добавлять минуты к своему процессу, постоянно переключая вкладки и теряя свое место.

2. Найдите свою стенографию

Некоторые вещи, например имена выступающих, будут постоянно повторяться, пока вы расшифровываете аудиофайл. Кратко составьте краткое описание тех вещей, которые, как вы знаете, собираетесь печатать снова и снова. Если вы единственный человек, который будет использовать транскрипцию, вы будете знать, что означает стенография. Если вы планируете поделиться файлом с другими людьми, вы можете либо предоставить им список, либо быстро найти и заменить реальным словом, когда закончите.

3. Напишите, что вы слышите

Это самая простая часть. Слушайте аудиофайл и набирайте то, что слышите.

4. Отредактируйте текстовый файл

После того, как вы закончите транскрипцию, в последний раз послушайте аудиофайл, чтобы исправить все ошибки, которые вы могли пропустить. Будьте осторожны, чтобы проверить любые заголовки, ссылки или контекст, которые вы могли пропустить, особенно если вы сосредоточились на простом вводе сказанного, слово в слово.

5.Экспорт правильного файла

Расширение файла, которое вы используете для сохранения текстового файла, очень важно. Люди, которые хотят сохранить текст для себя, чтобы отредактировать или поделиться им позже, могут просто сохранить его как файл .doc. Однако, если вы планируете использовать транскрипцию аудио в текст для видео субтитров или любого другого мультимедийного формата, убедитесь, что вы подтвердили, какой файл вам нужен.

Как преобразовать звук в текст с помощью Rev

Для некоторых из вас этот процесс может показаться слишком сложным или трудоемким.Все в порядке. Если вы не хотите выполнять расшифровку аудио самостоятельно, просто отправьте аудиофайл преподобному. Мы позаботимся об этом за вас и предлагаем бесплатную пробную версию для новых клиентов.

Вот как преобразовать звук в текст с помощью Rev.

1. Загрузите свой аудиофайл

Transcribe Audio to Text Upload

Transcribe Audio to Text Upload

Отправьте нам URL-адрес вашего аудиофайла или загрузите сам записанный аудиофайл в нашу безопасную сеть.

Rev позволяет пользователям загружать как аудио, так и видео файлы.

Вы можете выбрать услуги расшифровки речи Rev (1,25 доллара США за минуту, очень точно) или услуги автоматического распознавания речи (25 центов за минуту, но менее точные).

2. Выберите параметры произвольной транскрипции

 • Rush My Order — верните расшифровку стенограммы в 5 раз быстрее
 • Timestamping — Синхронизируйте звук с отметками времени в каждом абзаце. Это позволяет переходить к определенным частям аудиозаписи.
 • Verbatim — ловите каждое слово. Ммм, ах и ммм.
 • Instant First Draft — расшифровка стенограммы, созданная ИИ, доставляется за минуты

3. Получите и загрузите текстовый файл

Мы возьмем на себя все операции по расшифровке, редактированию и форматам файлов. Когда файл будет готов, вы получите уведомление по электронной почте и сразу сможете его скачать.

Узнайте больше о преимуществах обучения преобразованию звука в текст, о том, как улучшить видеоконтент с помощью транскрипции, а также о новых продуктах, которые Rev предлагает в нашем блоге.

Компании и корпорации: преобразование аудио в текст с помощью Rev API

Если у вас крупный бизнес или корпорация, лучший способ преобразовать звук в текст — запросить доступ к API и интегрировать функции Rev в приложения или рабочие среды, которые у вас уже есть.

1. Зарегистрируйтесь и создайте учетную запись Rev API — перейдите на сайт www.rev.com/api и нажмите красную кнопку с надписью «Начать работу».

2. Проверьте свою электронную почту

Вы должны получить электронное письмо с инструкциями по интеграции с нашей песочницей.

3. Получите ключи пользователя и клиента API

Вы также должны получить ключи пользователя и клиента производственного API, и как только вы это сделаете, все готово!

.Постоплатные планы, технологии и инновации

Globe, Lifesmith

 • Насчет нас

 • Управление

 • Инвестор

 • Новости

 • Устойчивость

 • Карьера

 • Личное
 • Бизнес
 • Магазин
 • G Сообщество
 • Войти в систему

  Привет

  • Перейти в GlobeOne

  • Отслеживание заказов

  • Изменить пароль

  • Выйти

 • #

 • Меню
 • #StopSPAM
 • Справка и поддержка
 • Свяжитесь с нами

.